100 år av självständighet

 

Detta år firar Finland 100 år av självständighet. Förbundet skulle gärna vilja veta vad medlemsföreningarna tänker göra under året, vilka evenemang som blir aktuella, kan vi kanske sätta upp evenemanget i en händelsekalender här på förbundets sidor så att medlemsföreningarnas medlemmar kan hitta ett intressant evenemang att åka till.

 

 

 

Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund r.f. - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH