OBS!

NY E-POSTADRESS

för material till tidningen!

 

Deltag i tidningens innehåll!

Material till Nyländsk hembygd

skickas till e-postadressen

nylandsk.hembygd(at)

gmail.com

 

Material, som inte skickas per

e-post, skickas till Tom Olander

eller Gunilla Johansson.

NYLÄNDSK HEMBYGD

    

                      

    ÄR TIDNINGEN FÖR DIG som är intresserad av Nyland! Den utkommer två gånger i året med intressant och högklassig läsning om kulturella och samhälleliga fenomen och händelser med anknytning till Nyland och det hembygds- och museiarbete som bedrivs här.

    Nyländsk Hembygd presenterar och rapporterar om allt från föreningsliv, teatrar och utställningar till minnesmärken och historiska händelser, varvat med intressanta personporträtt och intervjuer. Läs om hembygden och kulturen i historia och nutid i Din och andras kommuner, orter eller bygder från Hangö och Bromarv i väst till Lappträsk och Strömfors i öst.

    Nyländsk Hembygd är Nylands svenska hembygds- och museiförbunds officiella organ som utkommer med en upplaga på ca 1 500 exemplar. Tidningen når direkt ut till över tusen nylänningar runt om i bygder och städer. Ett unikt organ i sitt slag!

    Sedan hösten 2006 har tidningen fått en ansiktslyftning och utkommer i tryck med minst 24 vackert ombrutna sidor, delvis i färg. Distributionen sker per post direkt hem till adressaten!

 

   REDAKTIONEN består av ansvarige utgivaren Mikaela Strömberg-Schalin, Gunilla       Johansson  och Tom Olander.

    ♦ Material till tidningen kan skickas till tom.olander(at)teambeyond.com
 

    

    SKRIV eller TIPSA redaktionen, om just Din förenings eller Ditt museums aktuella händelser och evenemang! Genom Nyländsk Hembygd når Du ut till ett par tusen likasinnade personer. Redaktionen tar gärna emot bidrag. Tidningen finns till för hembygds- och museiföreningarna och deras medlemmar! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inslag och notiser som ställs till dess förfogande.

 

    PRENUMERERA på Nyländsk Hembygd. Personmedlemmar erhåller tidningen gratis (medlemsavgift 10 euro/år). Föreningsmedlemmar i förbundet erhåller tio gratisexemplar av varje nummer (medlemsavgift för föreningar 35 euro/år). Föreningarna kan dessutom ytterst förmånligt prenumerera på tidningen åt sina personmedlemmar, som får tidningen direkt hemburen i postlådan.  Kontakta ansvarige utgivaren Mikaela Strömberg-Schalin för mera information.

 

    ANNONSERA i den perfekta tidningen för Svensknyland! Nyländsk Hembygd är rätt organ för att nå ut till en stor nyländsk publik i detta fack. Tidningen når direkt över 1 000 svenska eller tvåspråkiga hushåll i Nyland och distribueras dessutom till bibliotek och institutioner. Annonserna kan därmed uppskattas nå ut till långt över 2 000 personer. Du kan välja mellan helsides eller halvsidesannonser i färg eller svartvitt. Kontakta ansvarige utgivaren för priser och format.

Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund r.f. - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH