Medlem

 

Meddela gärna din e-postadress åt sekreteraren så får du snabbast information om intressanta saker som händer inom förbundet!

BLI MEDLEM I FÖRBUNDET!

 

Understöd förbundets verksamhet och de svenska hembygdsföreningarnas och museernas verksamhet genom att bli medlem. Som medlem erhåller Din förening tidningen Nyländsk Hembygd i tio gratisexemplar och därutöver kan medlemsföreningar prenumerera på ytterligare exemplar åt sina personmedlemmar.

 

Medlemsavgiften för föreningar är 35 euro/år och för personmedlemmar 10 euro/år. För mera information, kontakta styrelsen.

 

ADRESSFÖRÄNDRINGAR

Meddela din nya adress till tom.olander(at)teambeyond.com eller tel.0405207200, oavsett om det gäller medlemmar eller prenumeranter.

Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund r.f. - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH